اخذ تابعیت ترکیه با سرمایه گذاری

پس از خرید ملک در ترکیه ، باید اجازه اقامت را برای خودتان و همسر و فرزندان زیر 18 سالتان بدست آورید تا بتوانید به راحتی به ترکیه سفر کنید ، بدون اینکه نیازی به ویزا در هر بازدید داشته باشید. براساس قانون ترکیه ، صاحبخانه ها در ترکیه حق دارند با ارائه سند ملک خود به دولت ترکیه، اقامت ترکیه را اخذ نمایند . در رایت هوم ، ما مسئولیت تمام مراحل لازم برای دریافت اجازه اقامت شما را بر عهده خواهیم گرفت.
اخذ تابعیت ترکیه با سرمایه گذاری اگر برای به دست آوردن تابعیت ترکیه و گذرنامه ترکیه یک ملک به ارزش 250.000 دلار خریداری کنید ، ما با نظارت تیم حقوقی خود بر کلیه عملیات ، بدون هیچ گونه هزینه اضافی ، تمام مراحل لازم را برای اخذ تابعیت ترکیه برای شما انجام خواهیم داد.