آیا می خواهید با ما همکاری کنید ؟

جزئیات را در متن وارد کنید و رزومه خود را بارگزاری نمایید .

رزومه خود را بارگذاری کنید

دفتر ما

  • Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Cd.
  • Kat:2 17-1, 34153 Bakırköy/İstanbul
  • Phone +90 212 875 00 75
  • Phone +90 541 369 31 17